ПРЕДСТАВЯНЕ

"БИОТЕХ" ООД е инжинерингова фирма специализирана в проектиране, изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация на обекти в областта на водите и екологията - пречиствателни станции (за отпадни води), помпени станции, филтри, резервоари, басейни и др.

Дружеството е създадено през 2005 г.и работи със съвременна технология за третиране на битови и промишлени отпадни води с капацитет от 2 до 2000 Е.Ж. и по индивидуални проекти за населени места до 10 000 Е.Ж. /еквивалент жители/

Съвременните технологии за третиране на отпадните води в нашите пречиствателни станции водят до постигане на балансирана и качествена жизнена среда и устойчиво развитие на околната среда в унисон с изискванията на единното Европейско пространство.