Галерия

Производствен процес, монтаж и въвеждане в експлоатация

Производствен процес

Галерия Биотех - екипът
Галерия Биотех - пречиствателни станции
Галерия Биотех - Производство
Галерия Биотех - производство 2
Галерия Биотех - монтаж 2
Галерия Биотех - монтаж
Галерия Биотех - база
Галерия Биотех - база

Монтаж и въвеждане в експлоатация

Галерия Биотех - монтаж
Галерия Биотех - работа на екипа
Галерия Биотех - въвеждане в експлоатация
Галерия Биотех - доставка
Галерия Биотех - голяма пречиставтелна станция
Галерия Биотех - пречиставтелни станции
Галерия Биотех - малка пречиствателна станция
Галерия Биотех - пречиставтелни станции
<
>