Малки пречиствателни станции

Биологичните пречиствателни станции за отпадъчни води тип BT-5 - BT-25 са разработени за пречистване на източници на отпадъчни води от фамилни къщи, вили, вилни селища, малки предприятия и др.

Малки пречиствателни станции
Малки пречиствателни станции
Малки пречиствателни станции
Малки пречиствателни станции
Малки пречиствателни станции
Малки пречиствателни станции

Вижте повече за малките станции

ПРЕЧИСТВАЩ ЕФЕКТ С ТЕХНОЛОГИЯТА BT "БИОТЕХ БГ" - II категория

Фирмата предлага и абонаментно обслужване

Гаранционен срок на оборудването /електроника и компресор/ - 24 месеца

Отговаряне на законовите норми

Проектите за пречиствателни станции за отпадъчни води от 2 до 25 бр. жители се разработват въз основа на следните изходни данни:

Малки пречиствателни станции
Малки пречиствателни станции