Текущи промоци от „БИОТЕХ БГ“ ООД

от 01.08.2020 до 30.10.2020

Всички цени са без ДДС 20%.

Пречиствателна станция модел ВТ- 5
  • от 2 до 5 брой живущи
  • С доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 3400 лв.

Пречиствателна станция модел ВТ-10
  • от 4 до 8 брой живущи
  • С доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 4300 лв.

Пречиствателна станция модел ВТ-15
  • от 10 до 15 брой живущи
  • С доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 5800 лв.