Средни пречиствателни станции

Биологичните пречиствателни станции за отпадъчни води тип BT30 – BT150 са разработени за пречистване на източници на отпадъчни води от – хотели, вилни селища, кооперации, бензиностанции, малки и голeми предприятия и др.

Средни пречиствателни станции
Средни пречиствателни станции
Средни пречиствателни станции
Средни пречиствателни станции
Средни пречиствателни станции
Средни пречиствателни станции

Подробна информация за пречиствателните станции

ПРЕЧИСТВАЩ ЕФЕКТ С ТЕХНОЛОГИЯТА BT "БИОТЕХ БГ" - II категория

Фирмата предлага и абонаментно обслужване

Гаранционен срок на оборудването /електроника и компресор/ - 24 месеца

Отговаряне на законовите норми

Проектите за пречиствателни станции за отпадъчни води от 2 до 25 бр. жители се разработват въз основа на следните изходни данни:

Средни пречиствателни станции
Средни пречиствателни станции